ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για την εξειδίκευσή τους και την απασχολησιμότητά τους στην αγορά εργασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ PACT4YOUTH

Το έργο Pact4Youth υλοποιείται από μια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται για την αύξηση του αριθμού των νέων στον κατασκευαστικό τομέα, προωθώντας την κατάρτιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας προσανατολισμένης στο μέλλον.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τέσσερις φορείς κατάρτισης και τέσσερις κύριες οργανώσεις εργοδοτών στον κατασκευαστικό τομέα στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία έχουν συγκεντρωθεί για να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του κλάδου.

Κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι νέοι, κατασκευαστικές εταιρείες, πάροχοι εκπαίδευσης και σύμβουλοι, και για αυτούς πρόκειται να υλοποιηθούν διάφορες δράσεις. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα!


ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων, για την κινητοποίηση κοινών προσπαθειών μεταξύ των κύριων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την επίτευξη ποιοτικών επενδύσεων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), με σκοπό διαφορετικά παραγωγικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Λάβετε περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ